Γουβέλη 4 117 44 Αθήνα - Νέος Κόσμος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρώιμη Παρέμβαση - Ειδική Αγωγή

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (καθημερινά 09.00-13.00)

 
Πρόκειται για ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής ή νηπιακής ηλικίας με αναπτυξιακή καθυστέρηση. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν διάφορες ειδικότητες, όπως φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές ή ειδικοί γυμναστές. Για να ξεκινήσει η πρώιμη παρέμβαση χρειάζεται πρωτίστως η αξιολόγηση των δυνατοτήτων, αλλά και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί, προκειμένου να επιλεγεί ο κατάλληλος τρόπος παρέμβασης ή και θεραπείας. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται στη ΣΠΕΕ από τους Ειδικούς Θεραπευτές μας συνήθως, αφού προηγηθεί διάγνωση από Αναπτυξιολόγο ή Παιδονευρολόγο, Παιδοψυχίατρο κλπ και αφού συμπληρωθεί ένα πλήρες ιστορικό του παιδιού και της οικογένειας του.

Σήμερα, είναι γενικά αποδεκτό ότι στη διάρκεια της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας συντελείται ουσιαστική μάθηση. Πολλοί επαγγελματίες, παιδίατροι, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, λογοθεραπευτές κ.α. αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της Πρώιμης Παρέμβασης σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της ζωής. Μελέτες σχετικά με την ανάπτυξη του εγκεφάλου έχουν δείξει ότι για να μεγιστοποιηθεί η νοητική ανάπτυξη οι προσπάθειες πρέπει να ξεκινούν πριν από τα 3 χρόνια της ζωής. Συχνά, η παρέμβαση που δέχεται ένα παιδί που αντιμετωπίζει δυσκολίες μάθησης και ανάπτυξης σε πρώιμη ηλικία μπορεί να το βοηθήσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της χρονολογικής του ηλικίας «φτάνοντας» τα υπόλοιπα συνομήλικα παιδιά και καταφέρνοντας να ενταχθεί στο σχολείο χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης ή αλλιώς Pa-Pa Program (Πα-Πα: Πρόγραμμα αγωγής & Πρωινής απασχόλησης) όπως είναι η φιλική ονομασία που του δώσαμε στη ΣΠΕΕ με το θρυλικό παπάκι της ονομασίας, είναι ένα καθημερινό ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεραπείας και εκπαίδευσης παιδιών ηλικίας 2-3 ετών και 4-5 ετών που αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές διαταραχές.
 
 
Πρώιμη παρέμβαση - Ειδική αγωγή ΣΠΕΕ - Στήριξη Παιδιού, Εφήβου, Ενηλίκου
 
Η θεραπευτική ομάδα της ΣΠΕΕ εφαρμόζει ένα πρόγραμμα που βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές τόσο της Πρώιμης Παρέμβασης, όσο και στις δομές των κέντρων ημέρας. Το Pa-Pa Program δημιουργήθηκε με τη φροντίδα ειδικών παιδαγωγών, ψυχολόγων, εργοθεραπευτών, φυσιοθεραπευτών και λογοθεραπευτών και αξιοποιεί τις τεχνικές και τις μεθόδους όλων των παραπάνω επιστημονικών κλάδων. Το πρόγραμμά μας πήρε τον τίτλο του από τους πρώτους ήχους που ζητάμε από τα νήπια να μιμηθούν, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τον συνδυασμό των αρχικών γραμμάτων των ελληνικών λέξεων: Πρόγραμμα Αγωγής και Πρωινής Απασχόλησης.

Μέσα από το παιχνίδι και τις πολυαισθητηριακές δραστηριότητες τα παιδιά μαθαίνουν, εξερευνούν, αλληλεπιδρούν και κοινωνικοποιούνται. Το Pa - Pa Program χρησιμοποιεί πέραν των άλλων τεχνικών και τεχνικές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) καθώς και προτάσεις για τη δόμηση του χώρου από τη μέθοδο TEACCH. Ωστόσο, στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν και να βοηθηθούν σημαντικά, παιδιά που αντιμετωπίζουν ένα εύρος δυσκολιών και όχι μόνο παιδιά με ΔΑΦ, όπως συνήθως συμβαίνει στα περισσότερα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης.

Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που έχουν ανάγκη από εντατική παρέμβαση με κυριότερους στόχους την αυτοεξυπηρέτηση, την ενίσχυση της επικοινωνίας, την κοινωνικοποίηση και γενικότερα την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Το Pa - Pa Program συμπληρώνεται από το απογευματινό εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπειών το οποίο σχεδιάζεται μετά από την αξιολόγηση των ικανοτήτων του παιδιού από τη διεπιστημονική ομάδα της ΣΠΕΕ.
Πολύ σημαντικό στοιχείο της πρώιμης παρέμβασης, είναι η υποστήριξη και η εκπαίδευση της οικογένειας. Η θεραπεία που χρησιμοποιείται στο παιδί πρέπει να γίνεται κατανοητή από τους γονείς, ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται και στο σπίτι και όχι μόνο σε ειδικά διαμορφωμένα «θεραπευτικά» περιβάλλοντα. Η εμπλοκή των γονέων είναι απαραίτητη για την επιτυχία ενός προγράμματος πρώιμης παρέμβασης.

Στη ΣΠΕΕ οι γονείς ενημερώνονται στις αρχές κάθε μήνα για τους στόχους του προγράμματος και εκπαιδεύονται από την Επόπτρια του προγράμματος για να μπορούν να εφαρμόζουν τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες στο σπίτι. Επίσης κατά την έναρξη του προγράμματος τους δίνονται οδηγίες για τη διαμόρφωση του χώρου στο σπίτι, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη συνθήκη μαθήματος και παιχνιδιού.

Όταν το παιδί ολοκληρώσει το πρόγραμμά του στη ΣΠΕΕ και εφόσον είναι δυνατόν και το επιθυμούν οι γονείς μπορεί να ενταχθεί στο σχολείο. Συχνά είναι απαραίτητο να παρακολουθεί το τμήμα του σχολείου με Παράλληλη Στήριξη (είτε κρατική είτε ιδιωτική). Οι ειδικά εκπαιδευμένοι θεραπευτές μας μπορούν να αναλάβουν την ένταξη του παιδιού στο σχολείο και τη συνοδεία του (με την ενίσχυσή του στην παρακολούθηση των σχολικών δραστηριοτήτων) είτε προσωρινά είτε καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης της ΣΠΕΕ λειτουργεί από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Ιούλιο καθημερινά 09:00 με 13:00 και το κόστος είναι δυνατόν να καλυφθεί και από τον ΕΟΠΥΥ.
 
Για εγγραφές και πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία της ΣΠΕΕ στο +302109022442
 
Pa-Pa Program
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 
Η Ειδική Αγωγή είναι το κομμάτι εκείνο της Παιδαγωγικής Επιστήμης που εφαρμόζει ειδικές εκπαιδευτικές τεχνικές και μεθόδους αποκατάστασης προσαρμοσμένες στις ανάγκες και ελλείψεις του κάθε ατόμου με στόχο τη βελτίωση της ζωής του. Σύμφωνα με το νόμο 3699/2008 "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση" (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση επιδιώκει να αναπτύξει την προσωπικότητά των μαθητών και να τους καταστήσει κατά το δυνατόν ικανούς για αυτόνομη συμμετοχή στην οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή.

Τα προγράμματα Ειδικής Αγωγής που εφαρμόζονται στη ΣΠΕΕ αφορούν το σύνολο των θεραπειών που χρειάζεται ένα παιδί ανεξάρτητα από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Στην βρεφική και νηπιακή ηλικία αναφέρονται ως Πρώιμη Παρέμβαση, ενώ στη σχολική ηλικία κυρίως ως Γνωστική και Μαθησιακή Αποκατάσταση.

Οι τομείς ανάπτυξης που ενισχύονται σημαντικά με την Ειδική Αγωγή είναι:

  • Γνωστική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να σκέφτεται, να αναλύει, να θυμάται και να μαθαίνει.
  • Γλωσσική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να αρθρώσει λόγο, να χρησιμοποιήσει σωστό λεξιλόγιο, να επικοινωνήσει.
  • Κινητική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να κινείται, να παρατηρεί ήχους και οπτικά ερεθίσματα.
  • Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες, να αναπτύσσει κοινωνικές σχέσεις με άλλα παιδιά και δασκάλους, να εκφράζει τα συναισθήματά του.

Από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι ως Ειδική Αγωγή ορίζεται το σύνολο των ειδικών προγραμμάτων που μπορεί να χρειάζεται ένα παιδί που αντιμετωπίζει δυσκολίες, διαταραχές, σύνδρομα ή αναπηρίες.