Γουβέλη 4 117 44 Αθήνα - Νέος Κόσμος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συμβουλευτική & Ψυχολογική υποστήριξη

 
 
Συμβουλευτική & Ψυχολογική υποστήριξη ΣΠΕΕ - Στήριξη Παιδιού, Εφήβου, Ενηλίκου
 
 
 
Τα προγράμματα Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης αφορούν συνεδρίες με συγκεκριμένο στόχο γύρω από ένα θέμα, για παράδειγμα:

• διαπροσωπικές σχέσεις (με οικείους, συναδέλφους, μέλη οικογένειας)
• διαχείριση συγκεκριμένου προβλήματος στη δουλειά
• βοήθεια για τη λήψη μιας απόφασης
• διαχείριση διαζυγίου κ.α.

Τα προγράμματα Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης συνήθως έχουν ορισμένο αριθμό συνεδριών με συγκεκριμένη συχνότητα ανάλογα με το στόχο.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή γίνεται διερεύνηση γύρω από το θέμα που απασχολεί το άτομο που
 
 
 
 
συνεργάζεται με τον Ψυχολόγο, παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση της δυσκολίας και δίνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις και συμβουλές.

Εάν κριθεί απαραίτητο κατά τη διάρκεια των ατομικών συνεδριών Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης ο Ψυχολόγος ενημερώνει το άτομο ότι θα χρειαστεί περεταίρω βοήθεια και ίσως ψυχοθεραπεία για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του και εφόσον το άτομο το επιθυμεί μπορεί να ξεκινήσει έναν κύκλο συνεδριών Ατομικής Ψυχοθεραπείας για να βοηθηθεί περισσότερο στους στόχους του.
 

Ομάδες Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης

 
 
Στις Ομάδες Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης ισχύουν όσα έχουν ειπωθεί και για τα ατομικά προγράμματα και οι ομάδες αυτές ακολουθούν τις αρχές των ομάδων ψυχοθεραπείας. Τα άτομα συμμετέχουν βάσει κάποιων χαρακτηριστικών π.χ. ηλικία, φύλο, συγκεκριμένη δυσκολία (λήψη απόφασης, δυσκολίες σπουδών, διαζύγιο, επαγγελματικές δυσκολίες κλπ) φροντίδα ασθενούς (φροντιστές και συγγενείς ατόμων με χρόνιες παθήσεις, άνοιες, εγκεφαλικά επεισόδια, αναπηρίες) ή συνθήκη (π.χ. εγκυμοσύνη) και τόσο η διάρκεια, όσο και η συχνότητα των συναντήσεων είναι προκαθορισμένες. Οι ομάδες αυτές συχνά έχουν και χαρακτηριστικά σεμιναρίου, καθώς ο Ψυχολόγος εάν του ζητηθεί, μπορεί να κάνει μια μικρή εισήγηση γύρω από το θέμα που απασχολεί την ομάδα. Συχνά οι ομάδες αυτές έχουν το στοιχείο της κοινωνικοποίησης και της αλληλεπίδρασης, καθώς και της ανταλλαγής ιδεών και προβληματισμών. Προσφέρουν στα μέλη τους τη στήριξη που χρειάζονται για να κάνουν το επόμενο βήμα από το σημείο στο οποίο έχουν «μπλοκάρει» και παρέχουν την ελπίδα που πηγάζει από το κοινό αίσθημα ότι όλα θα πάνε καλά με μικρές αλλαγές και λίγη προσπάθεια.
 
 
 
Συμβουλευτική & Ψυχολογική υποστήριξη ΣΠΕΕ - Στήριξη Παιδιού, Εφήβου, Ενηλίκου
 
 
 
 
 
Τόσο τα ατομικά προγράμματα Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης όσο και τα ομαδικά, μπορούν να τα παρακολουθήσουν όχι μόνο οι φροντιστές αλλά και τα ίδια τα άτομα με χρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες που έχουν συζητήσει πρώτα με τον Ψυχολόγο της ΣΠΕΕ και έχει κριθεί ότι θα βοηθηθούν από ένα τέτοιο πρόγραμμα και δεν χρήζουν άλλης βοήθειας (π.χ. ψυχοθεραπείας).

Στη ΣΠΕΕ έχουν λειτουργήσει - εκτός άλλων ομάδων με συγκεκριμένο αίτημα/δυσκολία - και οι ακόλουθες Ομάδες Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης:

  • ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ (με ομάδες γονέων σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών π.χ. προσχολικής, σχολικής ηλικίας και στην εφηβεία και με πλούσια θεματολογία για θέματα ανάπτυξης και αγωγής, βλ. περισσότερα)
  • Ομάδα εγκύων και νέων γονέων (για τα πρώτα δύο χρόνια της ανάπτυξης του παιδιού)
  • Ομάδα μπαμπάδων
  • Ομάδα γυναικών
  • Ομάδα νέων και φοιτητών
 
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΣΠΕΕ.
ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ +302109022442
 

Συμβουλευτική Γονέων

 
 
Συμβουλευτική & Ψυχολογική υποστήριξη ΣΠΕΕ - Στήριξη Παιδιού, Εφήβου, Ενηλίκου
 
 
 
Στα προγράμματα Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης εντάσσονται και οι συνεδρίες για γονείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως οι ακόλουθες:

• Θέσπιση ορίων και εφαρμογή κανόνων
• Οργάνωση προγράμματος
• Ανυπακοή παιδιών
• Επιθετικότητα
• Αδιαφορία για μαθήματα ή δραστηριότητες
• Δυσκολίες κοινωνικοποίησης
• Κλεπτομανία, ψυχοσωματικά προβλήματα, συναισθηματικά προβλήματα κ.α.

Στη ΣΠΕΕ εφαρμόζεται Ειδικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής για γονείς με παιδιά που
 
 
 
 
παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής ή θεραπείας συμπεριφοράς (π.χ. για παιδιά με ΔΑΦ, με μαθησιακές ή άλλου τύπου δυσκολίες, προβλήματα λόγου και ομιλίας, κινητικότητας, συναισθηματικές διαταραχές, κ.α.). Ανάλογα με τη διάγνωση της δυσκολίας του παιδιού και του εφήβου παρέχεται και η αντίστοιχη βοήθεια και καθοδήγηση στους γονείς.

Οι συνεδρίες της Συμβουλευτικής Γονέων μπορούν να πραγματοποιηθούν ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με κάποιο άλλο πρόγραμμα της ΣΠΕΕ.

(Αν κάποιος παρακολουθεί π.χ. ήδη πρόγραμμα Ατομικής Ψυχοθεραπείας, μπορεί επίσης να βλέπει άλλον σύμβουλο της ΣΠΕΕ για συνεδρίες Συμβουλευτικής Γονέων)

Επιπλέον, όσοι γονείς παρακολουθούν Πρόγραμμα Συμβουλευτικής μπορούν να εγγραφούν δωρεάν στις Σχολές Γονέων.